Vi är en KRAV-märkt gård

Vad innebär KRAV-märkningen?

KRAV-märket är ett för många konsumenter välkänt miljömärke. Att det har med ekologisk produktion att göra är de flesta införstådda med. För många konsumenter har miljömärkning av olika slag blivit en obegriplig djungel av symboler och märkning som kan vara nog så svår att orientera sig i.

Eftersom många av oss tycker att det är viktigt att konsumera miljövänligt är vi också villiga att betala lite extra för miljömärkta produkter. Detta har många företag av olika typer alltifrån de som säljer elprylar, hudvårdsprodukter, möbler till de som säljer livsmedel tagit fasta på. Man kan tjäna pengar på miljösamvetet. Detta fenomen har på senare år tagit sig alltmer oseriösa former. Fenomenet kallas ”Green Washing” och innebär att man använder positivt laddade begrepp och symboler i sin marknadsföring för att locka till sig kunder som värnar miljö och hållbarhet. Ord som ekologi/ekologisk, grön, klimatvänlig, naturlig och symboler som anknyter till naturen på ett eller annat sätt ex.vis en sol och träd används flitigt. Många av dessa produkter har inte mycket med ekologi, kretslopp och hållbarhet att göra.

Det är tufft att vara en medveten konsument i dagens flodvåg av utbud på marknaden. Vad betyder alla symboler och vad kan man lita på?

För att en miljömärkning ska vara pålitlig måste den kontrolleras av en oberoende part.

KRAV är en ekonomisk förening som ägs av de ekologiska bönderna, LRF, handeln, konsument- och djurskyddsorganisationer m.fl. totalt 28 rikstäckande medlemsorganisationer. KRAVs huvudsakliga uppgift är att utforma och utveckla ett regelverk för ekologisk produktion. KRAV kontrolleras i sin tur av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Ordet ”ekologisk” är namnskyddat. En vara får inte säljas som ekologisk om den inte certifierats av ett godkänt kontrollorgan. Certifieringsföretagen kontrollerar att KRAVs regler följs. Står det bara att produkten är ekologisk har producenten åkt snålskjuts på ett positivt laddat begrepp och varan är inte kontrollerad och certifierad. Det är straffbart att sälja sådana produkter.

De minimiregler för vad som kan godkännas som ekologisk produktion bestäms av EU.  De symboler som vi känner mest till i Sverige och som garanterar att den mat du köper i butiken är ekologiskt producerad är i huvudsak KRAV-märket och EU-lövet.  Det är obligatoriskt att märka all färdigförpackad ekologisk mat inom EU med ”EU-lövet”.

KRAV-märket som på många produkter i våra affärer kompletterar EU-lövet ,innebär  utöver EUs minimiregler för ekologiskt, att maten uppfyller regler kring klimatpåverkan, social hänsyn och bättre djurskydd. Ca 80 % av all eko-mat i Sverige är förutom EU-lövet även KRAV-märkt.

 Det finns i huvudsak två viktiga skäl för denna, enligt kritikerna, onödiga byråkrati.

  1. De flesta konsumenter bor idag i storstadsregioner utan möjlighet till direktkontakt och utan möjlighet till insyn över hur maten producerats. En vara som kontrollerats, godkänts och fått en märkning av en seriös organisation gör det enkelt för konsumenten att välja ett miljövänligt alternativ som man kan lita på.
  2. Vi är fortfarande långt ifrån det ekologiskt hållbara samhället. Och vi som producerar mat har stora utmaningar framför oss. Regelverket för ekologisk produktion av mat utvecklas ständigt mot nya tuffare mål. För oss producenter är det viktigt att få besök av kontrollanten. Dels är det lätt att bli hemmablind dels ges tillfällen att diskutera hur vi ska nå de nya målen. Att vara ekologisk matproducent handlar inte bara om att utesluta kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Här ingår hela kretsloppsperspektivet, förnybar energi,  biologisk mångfald, socialt ansvar (ex.vis avtalsenliga löner till anställda) m.m. Ekologisk odling tillåter inte GMO (genmodifierade organismer).