Om Hildas Trädgård

1993 köpte vi ett litet jord- och skogsbruk av Hilda Nilsson i Stöndar, gamla Boteå socken numera Sollefteå kommun. Hilda var då över 80 år. Hilda skötte hela sitt verksamma liv jorden och djuren med stor omsorg. När moderniseringen av jordbruket tog fart på 50 och 60-talet var Hilda skeptisk till många delar. Konstgödsel och bekämpningsmedel var bannlysta på gården. Hon bedrev sitt jordbruk enligt ekologiska principer långt innan begreppet blev allmänt känt. När vi tog över gården var det självklart att fortsätta på den väg Hilda hade stakat ut. Fram till början av 2000-talet arrenderade vi ut åkermarken. 2003 började vi med frilandsodling av grönsaker på gården. Vi planerade också svarta vinbär. Vi hade då en liten fårbesättning så vallen blev en viktig del av växtföljden. Vi arrenderade så småningom till grannens jordbruksmark och planterade ytterligare ett par ha vinbär. 2011 förvärvade vi också grannfastigheten och brukar idag drygt 13 ha åkermark. Detta ger oss möjlighet att bedriva vår grönsaksodling med en mångårig växtföljd.

Viktiga grödor i växtföljden är gröngödsel och vall (gräs och klöver). Dessa grödor ser till att bibehålla god näringsbalans och god mullhalt.

Om vi vill försöka att i någon mån efterlikna naturens eget system av mångfald är det viktigt att kunna skifta odlingsplats regelbundet för att inte skadedjur och ogräs ska uppförökas och för att gynna mångfalden i odlingssystemet.

Hela gården är certifierad enligt KRAVs regelverk (se flik).

Mat kommer vi att behöva även i en framtid. Förutsättningen är att vi månar om jordens bördighet. Att hålla åkermark i hävd är ett viktigt uppdrag för oss.

Grönsaksodlingen är väldigt arbetsintensiv. Gödsling, sådd/plantering, ogräsrensning och skörd sker i huvudsak med muskelkraft. Förutom ogräsen brottas vi med en regelbunden gäst från öst, kålmalens glupska larver.

Grönsakerna odlas på friland, under bar himmel. I sortimentet ingår diverse kål, morötter, rödbetor, palsternackor, bönor, lök, sallad, squash (se sortimentslista).

Vi odlar också ca 5,5 ha svarta vinbär, nordens druva. Sorterna heter Hildur och Innut. Vinbärsodlingen är betydligt mer mekaniserad än grönsaksodlingen. Bären skördas med en tröska. Vinbärsodlingen har inte varit bekymmersfri. Självklart är det andra organismer utöver människor som tycker om vinbär, t.ex knoppmalslarver. Ett minst lika stort problem är marknaden. Vi säljer merparten av vår skörd till en opålitlig bärindustri som håller oss på sträckbänken både vad gäller betalningsvilja och köptrohet.

En liten del säljs direkt till kund, självplock, alternativt färdigplockade orensade. En annan del förädlas av Anneli Öhman på Östanö Skafferi, till svartvinbärssaft. Hernö Brenneri köper också en del av våra ekologiska svarta vinbär för att tillverka gin, Hernö Blackcurrent.

Vis av erfarenhet tror vi på den lilla skalan och att maten ska produceras så nära producenten som möjligt. Därför passar vår verksamhet inte in i de moderna storskaliga strukturerna för livsmedelsproduktion/distribution. Vi vill sälja våra produkter på en närmarknad. Både för att kunna skapa det förtroende mellan producent och konsument som är särskilt viktigt när det handlar om mat men också för att vi ska slippa mellanhänder och långa transporter.