Vad innebär ekologisk produktion?

Grunden för den ekologiska produktionen är omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet.

Detta betyder i korta drag att

 • Bevara och stärka ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • Skydda och utveckla den biologiska och genetiska mångfalden. Nej till GMO (genmodifierade organismer)
 • Minimera användningen av icke förnybar energi (fossila bränslen) och andra icke förnybara naturresurser (ex. fosfor).
 • Undvika användning av naturfrämmande ämnen (ex. kemiska bekämpningsmedel och tillsatser i maten)
 • Främja god hälsa hos husdjuren samt att de ges möjlighet till naturliga beteenden, värdig tillvaro och ett värdigt slut
 • Använda förädlingsmetoder som är skonsamma mot såväl naturen som råvarorna och minimerade tillsatser.
 • Ge skälig lön/inkomst och en god och säker arbetsmiljö för alla som arbetar i verksamheten.
 • Främja en handel av ekologiska produkter som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Vi som arbetar med ekologisk produktion i någon form ser nödvändigheten i att stärka banden mellan stad och landsbygd, mellan konsument och producent, bl.a. genom öppenhet kring vår verksamhet. En geografiskt spridd och diversifierad livsmedelproduktion minskar sårbarheten kring livsmedelsäkerhet och ger förutsättningar för ett kretsloppsbaserat lantbruk.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Du får vårt utskick när det är något viktigt. T.ex. att vi är på marknader eller kan ta beställningar på din ort.

Ät klimatsmart- Ät ekologiskt

 • Ät vegetariskt. Att producera kött kräver alltid mer energi än att odla grönsaker. Kött kan ge upp till 100 gånger högre koldioxidutsläpp än grönsaker, bönor och linser. Köttproduktionen kräver större arealer och jordbruksmark håller på att vara bristvara globalt sett. Hela 70 % av den svenska åkerarealen används för foderproduktion.
 • Livsmedelsverket rekommenderar mindre köttätande av hälsoskäl.
 • Välj det ”goda” köttet när du vill äta kött. Välj naturbeteskött och/eller ekologiskt kött. Det kommer från kor och får som betar gräs, vilket vi människor inte kan. Betande djur behövs för att hålla markerna öppna och för den biologiska mångfalden.
 • Ät efter säsong. Välj morötter, rödbetor, rödkål och vitkål istället för vattniga tomater, gurka och sallad under vinterhalvåret.
 • Välj bort mat som flygs. Ex.vis jordgubbar, sockerärtor, haricots verts och sparris, när det inte är svensk säsong. Och känsliga tropiska frukter som guava, passionsfrukt och färska fikon.
 • Ekologiskt mjöl (spannmålsprodukter) och grönsaker har ungefär hälften så stora utsläpp av växthusgaser jämfört med icke-ekologiska. Det beror mest på att man inte använder konstgödsel i eko-odling. Konstgödseltillverkningen är enormt energikrävande. KRAV-märkningen har regler för minskad klimatpåverkan i produktionen.
 • Ekologiskt lantbruk tillåter inte användande av kemiska bekämpningsmedel. Dessa medel tar inte bara kål på skadedjur, skadesvampar och ogräs utan även de nyttiga insekterna, svamparna och bakterierna stryker med. Ekologiskt lantbruk har en större biologisk mångfald av växter och djur, vilket gör att vi bättre kan hantera ett förändrat klimat.
 • Släng inte mat! Svenska hushåll slänger mellan 20-30 % av den mat vi köper. Planera dina inköp. Ta vara på rester. Lukta och smaka innan du slänger.
 •  En stor del av den klimatpåverkan som uppstår under matens väg från jord till bord är när vi åker och handlar. Om vi måste ta bilen; samåk, planera och ”storhandla” istället för ”dutthandla”.